O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
     


Mae Sefydliad Scottish Power yn noddi O Ddrws i Ddrws eleni. Dyma lun gyda Roy Jones Scottish Power, Paul Wheeldon ein gyrwr a Geraint Williams o flaen ei gartref yn Nhudweiliog

Scottish Power Foundation are supporting O Ddrws i Ddrws’ work. Here’s a photo taken when Roy Jones came down to see us with Paul Wheeldon and Geraint Williams from Tudweiliog.
  Roy Jones (Scottish Power) efo/with Shan Williams - Bws Arfordir Llŷn/Llŷn Coastal Bus

Roy Jones Sefydliad Scottish Power, Shan Williams gyrwr Bws Arfordir Llŷn  gydag Elaine Davies Cadeirydd O Ddrws i Ddrws’ ar draeth Nefyn.

Roy Jones Scottish Power Foundation, Shan Williams Llŷn Coastal Bus Driver and Elaine Davies O Ddrws i Ddrws’ Chairperson at Nefyn beach.