O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Adborth / Feedback
Mae O Ddrws i Ddrws yn gofyn am adborth ar ei wasanaethau'n barhaus er mwyn gwella a darparu gwasanaethau sydd angen yn y gymuned.

Croeso i chi anfon eich adborth aton ni ar bapur gan ddefnyddio'r ffurflenni isod i'r cyfeiriad yma:

O Ddrws i Ddrws, Drws Agored, Stryd y Plas, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6HP
 
 
Ffurflen Adborth O Ddrws i Ddrws
 
Ffurflen Adborth Bws Arfordir Llŷn
 
 
Mae hefyd yn bosib llenwi'r ffurflen am y Bws Arfordir ar-lein, cliciwch yma...
  O Ddrws i Ddrws is always asking for feedback on it's services in order to improve and provide services that are needed in the community.

You are welcome to send your feedback on paper using the forms below to the following address:

O Ddrws i Ddrws, Drws Agored, Stryd y Plas, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6HP
 

 
Feedback form for O Ddrws i Ddrws
 
Feedback form for Llŷn Coastal Bus
 
 
It is also possible to fill the form about the Coastal Bus on-line, click here...