O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Archebu Ar-lein / Book Online
Dyma'r ffurflen ar gyfer gwasanaeth O Ddrws i Ddrws. I archebu taith ar Fŵs Arfordirol Llŷn, cliciwch yma...
This is the booking form for the 'O Ddrws i Ddrws' service. To book a journey on the Llŷn Coastal Bus, click here...

Amdanoch chi / About you
Llenwch bob bocs yn gywir, rhowch ddyddiau (dd/mm/bb):
Please fill all fields correctly, enter dates (dd/mm/yy):


Enw:   Name:


Cyfeiriad:   Address:


Rhif Ffôn:   Phone Number:


Cyfeiriad E-bost:   Email Address:Eich taith
/ Your trip


Nifer o Deithwyr (gan gynnwys chi):
Number of Travellers (including youself):


Dyddiad:   Date:


Amser:   Time:


Man Codi:   Pick Up Point:


Man Gollwng:   Drop Off Point:


Ydych chi eisiau teithio’n ôl?
Is a return trip required?
 

Os oes:   If yes:

Dyddiad:   Date:


Amser:   Time:
(Gweler yr amserlen / see timetable)


Man Codi:   Pick Up Point:


Man Gollwng:   Drop Off Point:


Unrhyw wybodaeth ychwanegol?
Any additional information, comments or requests?   


     
Os ydych chi'n cael problem gyda'r ffurflen uchod, croeso i chi ein ffonio: 01758 721777   If you have a problem with the form above, you are welcome to phone us: 01758 721 777