O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Rhoddion / Donations
Derbyniwn roddion yn ddiolchgar iawn, i gynnal ein gwasanaeth

Cliciwch y botwm DONATE neu anfonwch siec yn daladwy i O Ddrws i Ddrws i’r cyfeiriad: O Ddrws i Ddrws, Drws Agored, Stryd y Plas, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6HP.
 
 
Sut mae’n cael ei ariannu?

Mae O Ddrws i Ddrws yn chwilio’n barhaus am arian i gynnal y gwasanaeth. Ar hyn o bryd cant gefnogaeth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymru, Sefydliad Scottish Power, Santander, Ymddiriedolaeth Drefol Nefyn, Cyngor Cymuned Nefyn. Maent hefyd yn dibynu ar gyfraniadau a rhoddion caredig aelodau o’r cyhoedd i gynnal y gwasanaeth ac felly derbyniwn roddion yn ddiolchgar.
  We gratefully appreciate any donation towards running the service

Please click DONATE now. Alternatively cheques made payable to O Ddrws i Ddrws can be sent to: O Ddrws i Ddrws, Drws Agored, Stryd y Plas, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6HP.
 

 
How is it Funded?

O Ddrws i Ddrws is always looking for funding to continue this invaluable service. Presently they are supported by funding from the Welsh Government and Scottish Power Foundation, Santander, Nefyn Town Trust, Nefyn Community Council. O Ddrws i Ddrws is dependent on gifts and donations to continue the service so please, if you can, give generously.