O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Drws Agored
Ystafell Gyfarfod

Mae croeso i gymdeithasau lleol i logi ein ystafell gyfarfod sydd ar lawr uchaf yr adeilad. Mae’n ystafell braf gydag adnoddau yn cynnwys cyfrifiaduron. Mae adnoddau ar gyfer gwneud paned. Gall eistedd hyd at 12 yn gyfforddus. Ffoniwch 01758 721 777 am fwy o wybodaeth.


Swyddfeydd

Mae swyddfeydd ar gael i’w llogi. Adnoddau yn cynnwys ffon, desg, cyswllt gwe, llungopiwr. Holwch i gael gwybod y telerau 01758 721 777.
  Meeting Room

A well-resourced meeting room is available to book on the first floor of the building. It’s a comfortable room and contains a suite of computers. There are tea making facilities. The room seats 12 people comfortably. Please phone 01758 721 777 for more information.


Offices to Let

Offices are available to let. Resources include phone and internet connection, desk, photocopier. Phone for more details 01758 721 777.
Drws Agored, Ystafell Gyfarfod, Swyddfeydd i'w llogi / Meeting Room, Offices to let