O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Cyfleoedd Gwirfoddoli / Volunteering Opportunites
Croeso i unrhywun sydd â diddordeb helpu O Ddrws i Ddrws gysylltu â ni drwy ffonio 01758 721 777.

Rydyn ni’n chwilio am yrwyr. Byddwch yn gyrru eich car eich hun i ddanfon pobl at apwyntiadau neu i siopa. Bydd O Ddrws i Ddrws yn talu costau teithio.

Rydyn ni’n chwilio am aelodau i’r pwyllgor. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y gwaith mae O Ddrws i Ddrws yn ei wneud cysylltwch â ni.

Rydyn ni’n chwilio am bobl i dreialu Bws yr arfodir a bwydo’r wybodaeth yn ôl i ni. Allwch chi ein helpu?
  Anyone who is interested in helping with O Ddrws i Ddrws is welcome to contact us on 01758 721 777.  

We’re always on the lookout for volunteer drivers. You would use your own car to take people for appointments or shop. O Ddrws i Ddrws will pay traveling costs.

We need committee members. If you are interested in the work O Ddrws i Ddrws does and want to help, please let us know.

We’re looking for people to try out the Llŷn Coastal Bus service and feedback information. Can you help?